Nasıl Kardeş Okul Olunur?

Uluslararası kardeş okul ilişkisi kurulması için izlenecek yol, yöntem ve süreç:

1- Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması 17.07.2019 tarihli,  13602093 sayılı, 2019/11 nolu GENELGE hükümlerine göre yürütülür.
2-Türkiye’deki bir  İmam  Hatip Okulu kendi imkânlarıyla yurt dışından İmam Hatip Okulu muadili veya benzeri bir okulu belirler. (Kendi imkânlarıyla belirleyememiş ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden veya Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden istediği bir ülkeden uygun bir kardeş okul bulmalarını talep eder).
3- Yurt dışından bir okul belirlendikten sonra GENELGE’nin  EK-1′ i doldurulup; İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulmuş olan “Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması İl Koordinasyon Kurulu Başkanı” tarafından ıslak imza ile imzalanarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne veya Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne iletir.
4- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen kardeş okul ilişkisi kurma talebini Dışişleri Bakanlığı’na iletir.
5- Dışişleri Bakanlığı ilgili ülkedeki okulu araştırarak Türkiye’deki bir okul ile kardeş okul ilişkisi kurmaya uygun olup olmadığını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirir.
6- Yurt dışındaki okul kardeş okul olmaya uygun ise  Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü iki okulun eşleştirilmesi için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne iletir.
7-Din Öğretimi Genel Müdürlüğü eşleştirdiği okulları ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirerek kardeşlik ilişkisi kurulmuş olur.

?>