21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında İmam Hatip Okullarında Yeni Dönem

21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında İmam Hatip Okullarında Yeni Dönem

Ortaokul ve lise kademeleri ile imam hatip okulları liseye ve üniversitelerin bütün bölümlerine öğrenci yetiştiren, eğitim içeriği, özgünlüğü ve çeşitliliği ile markalaşmış ve ülkemizin telif bir eğitim modeli olmuş okullardır. Anadolu imam hatip liselerinde, eğitim ve öğretimde bütüncül bir yaklaşım ortaya konularak aynı çatı altında Temel İslam Bilimleri ve Fen ve Sosyal Bilimler eğitimi verilmekte, 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre eğitim alabilecekleri “Program Çeşitliliği” sunulmaktadır. Öğrenciler bu okullarda Temel İslam Bilimleriyle birlikte, Fen ve Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji proje ve programlarından yararlanabilmektedir.

Yeni eğitim vizyonu döneminde imam hatip okulları için hazırlanan vizyon belgeleri, Kalite Takip Sistemi gibi güçlü bir izleme ve değerlendirme süreci, öğretmen ve yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimi için sunulan hizmet içi eğitim çalışmaları, yaz eğitim faaliyetleri mesleki gelişim programları, bir üst öğrenim kurumuna hazırlık çalışmaları, Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yetkinlik ve beceri odaklı eğitim, güçlü okul-aile birlikleri ve veli seminerleri, her kademede düzenlenen sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler, mesleki, sanatsal, kültürel yarışmalar sayesinde imam hatip okulları pek çok özgün çalışma ve başarıya imza atmaktadır. Nitekim akademik alanda elde edilen YKS, LGS, ABİDE, PISA başarıları, bilim, teknoloji, yabancı dil, spor alanlarında ulusal, uluslararası proje, patent çalışmaları ve elde edilen yarışma dereceleri imam hatip okullarındaki eğitim niteliğinin somut göstergeleridir.

Madde ve mânâya yönelik bütüncül bir varlık ve bilgi anlayışına sahip imam hatip okulları; verdiği eğitim ile geçmişini ve kültürel mirasını iyi bilen, yaşadığı zamanın ruhunun farkında olarak günümüz dünyasını ve görül coğrafyamızı iyi okuyan, ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealinde, bilgi ve hikmetin ışığında erdemli duruşuyla medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi olacak nesiller yetiştirme hedefinde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: İmam Hatip Okulları Tanıtım ve Rehberlik Sayfası