Genel Müdürlüğümüz ve Yunus Emre Enstitüsü İş Birliğinde Uluslararası AİHL’lerdeki Öğretmenlere “Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri” Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki öğretmenlere yönelik 18-22 Ekim 2021 tarihlerinde 5 gün süreyle toplam 20 saat “Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri” yapıldı.

Seminerde yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü 17 uluslararası Anadolu imam hatip lisesi ile yabancı uyruklu öğrencilere yönelik “Uluslararası Program” uygulayan 2 Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere toplam 19 okuldan öğretmen katıldı. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ders öğretmenlerinin yanı sıra 9. sınıf öğretmenlerinden Rehberlik, İHL Meslek Dersleri başta olmak üzere 9. sınıf öğrencileriyle yakın iletişimde olan 116 öğretmen çevrim içi seminere katıldı.

Programın açılışında konuşan Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Türkiye’nin yüz yılı aşkın din öğretimi tecrübesiyle dünyanın dört bir tarafından ve İslam dünyasından büyük bir ilgiyle takip edildiğini, çok sayıda ülkenin imam hatip okullarını modellemek istediğini belirtti. Öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre imam hatip okullarında program çeşitliliğine gittiklerini belirten Yılmaz, uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin bu kapsamda çok özel bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 89 farklı ülkeden öğrenciye dil eğitimi ve din eğitimi verdiklerini ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsü’nün “Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri”ne verdiği destek vesilesiyle teşekkür etti, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Kültür Merkezleri ve çeşitli kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ve desteklediklerini ifade ederek bu amaçla uluslararası alanda müfredat ve materyaller geliştirdiklerini; öğretim ortamlarının oluşturulması, eğitim standartlarının belirlenmesi ve öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları, hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlediklerini belirterek Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliği ile 89 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilere, Türkçenin daha nitelikli öğretilmesi için gerçekleştirilen programın önemini belirterek Genel Müdürlüğümüze hem programın gerçekleştirilmesi hem de yüksek başvuru ve katılım dolayısıyla teşekkür etti.

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi ve yeni programlar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek ilgililere teşekkür etti.

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından çevrim içi ortamda gerçekleştirilen program, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Koordinatörü Oğuz Maraş koordinasyonunda ve moderatörlüğünde yapıldı.